PROTOKOLLSZAKÉRTŐ:

oktatás, rendezvényszervezés, konferenciaelőadás, képzés, tanácsadás, könyvek, szakok, kiállítás, egyesület, verseny, magazin.

Ezek fűződnek nevünkhöz.

 Az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ egyet jelent az alábbi eredményekkel:

 PROTOKOLLOKTATÁS és TANÁCSADÁS:

 • országos szinten, felsőoktatásban, intézmények, szervezetek, vállalatok felkérésére az alábbi főbb témakörökben oktatunk: etikett és protokoll fogalma, a diplomácia elmélete és gyakorlata, rendezvényszervezés, konferenciaszervezés, nemzetközi kapcsolattartás, diplomatikus kommunikáció (írásban és szóban), sportdiplomácia, sportrendezvényszervezés, sportprotokoll, online protokoll, vendéglátás, tárgyalástechnika, médiaismeretek, üzleti protokoll etc.

PROTOKOLLKÖNYVEK:

 • hazánk első, a tolmácsprotokollt részleteiben bemutató és gyakorlatot feldolgozó, színes, gazdagon illusztrált könyve: Protokolltolmácsolás a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok világában. Útmutató nem csak tolmácsoknak (2020)
 • hazánk egyetlen, a protokoll valamennyi szakágát bemutató könyve: Protokoll a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok hátterében (2015)
 • hazánk első, nemzetközi kapcsolatok, diplomácia és protokoll témakörben összeállított angol-magyar /magyar-angol szótára: A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve (2017)
 • az első magyarországi pápalátogatást rendezvényszervezési és protokollszempontból elsőként feldolgozó könyve: Politika és protokoll (2017), angolul: Secrets of the first papal visit to Hungary (2012)
 • hazánk első egyetemi könyve sportprotokoll témakörben: Sport, protokoll, sportprotokoll (2015)

PROTOKOLLKÉPZÉS:

 • hazánk első, egyetemi szintű, másoddiplomás nemzetközi protokollszak megalapítása 2017-ben: „Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere” képzés elérhető a Kodolányi János Egyetemen, a Tomori Pál Főiskolán és a gödöllői egyetemen
 • hazánk első és egyetlen másoddiplomás egyetemi sportprotokollszak megalapítása 2017-ben: „Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere” képzés a Kodolányi János Egyetemen

PROTOKOLLRENDEZVÉNYEK:

 • Rendezvényszervezési, protokollszakértői és protokollfőnöki megbízásaink 2007 óta a kiemelt állami-diplomáciai rendezvényeket és találkozókat, a szakmai-tudományos konferenciákat, valamint hazánk legjelentősebb sporteseményeit jelentik

PROTOKOLLSZAKÉRTŐ, ELŐADÁS:

 • sokéves hazai nyomtatott és online, sajtó, rádió és televíziós megjelenések, mélyinterjúk, riportok számos témakörben, illetve hazai és nemzetközi konferenciákon előadások megtartása magyar és angol nyelven

 

PROTOKOLLEGYESÜLET:

 • hazánk egyetlen aktív államigazgatási és versenyszférában tevékenykedő nemzetközi protokoll és az ahhoz kapcsolódó interdiszciplináris területek kiemelt képviselőinek szervezete, melyet 2017-ben alapítottunk: Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete (NPRSZ)

PROTOKOLLKIÁLLÍTÁS:

 • hazánk és a világ első, protokoll és diplomácia témában összeállított, a protokoll kilenc szakterületét bemutató, rendkívül értékes tárlat ötletgazdájaként megvalósítottuk a kizárólag eredeti használati és dísztárgyakkal utazó vándorkiállítást: Protokoll és diplomácia (2020). A budapesti megnyitást követően 2021-ben Hatvanban nyílik meg újra, majd utazik tovább az országban.

PROTOKOLLVERSENY:

 • megvalósítottuk a hazánk első, szakdiplomáciai és gyakorlati szakprotokoll témájú „Diplomácia és protokoll” című felsőoktatási versenyét 2019-ben a Szent István Egyetemen.

PROTOKOLLMAGAZIN:

 • a világ első, angol nyelvű, nemzetközi protokoll és diplomáciafókuszú online magazinjának kiadása: World Protocol Magazine – Value first.

 

PROTOKOLLPARTNEREK:

 • szakmai és együttműködő partnereink évek óta támogatják munkánkat és küldetésünket.

PROTOKOLLREFERENCIÁK:

a transzparencia jegyében valamennyi szakmai tapasztalatot, publikációt, megjelenést és felkérést összegeztünk egy folyamatosan frissített szakmai portfolióban

Telefon:+36 30 827 3116
Email:europrotokoll@europrotokoll.hu