PROTOKOLL ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKEMBERE – SPORTPROTOKOLL ÉS NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK SZAKEMBERE

Küldetésünk, hogy Magyarországon olyan hiánypótló, gyakorlatorientált, európai szintű képzésben részesítsük a hallgatókat a protokoll, rendezvényszervezés, irodavezetés és felsővezetői asszisztencia területein, akik később képesek lesznek mind hazai, mind nemzetközi környezetben a professzionális szintű munkavégzésre. Oktatóink az egyes szakmák kiválóságai, olyan gyakorlati tudással rendelkező szakemberek, akiktől élmény tanulni, akiknek neve garanciát jelent az oktatás színvonalára.

Másfelől nemcsak képző, hanem tudásközpont is kívánunk lenni Magyarországon és célunk olyan pozitív hallgatói – oktatói közösséget építeni, ahol szabadon lehetőség van a folyamatos tapasztalat- és ötletcserére, fejlődésre, szakmai támogatásra, kooperatív együttműködésre még a képzések elvégzése után is.

A nálunk oktatók számára – a szakmai, az erkölcsi és az anyagi megbecsülése mellett – precedenst teremtve a hazai oktatási piacon, lehetőséget biztosítunk bármely tanóra / kiemelt vendégelőadás szabad látogatására, ezzel is lehetővé téve a szakmai tapasztalatcserét, a tudásalapú szinergiák oktatók közötti megvalósulását.

Nálunk nemcsak tanulni, oktatni is élmény!

Fő képzési szempontjaink:

 • egyaránt hallgató- és oktatóbarát közösség;
 • valós gyakorlati képzés (tanórák 50%-a!), továbbá
 • rövidebb, de hatékonyabb komplex oktatás, mennyiség helyett minőség (pl. 3-4 szemeszter helyett 2)
 • valóban megfizethető árak
 • elérhető képzések nem diplomásoknak is
 • csak olyan ismeretek oktatása, amelyek a napi, operatív munka során hasznosan alkalmazhatók

BESZÁMOLÓ AZ ELSŐ LEZÁRULT NEMZETKÖZI- ÉS SPORTPROTOKOLL KÉPZÉSEKRŐL:  https://europrotokoll.hu/sikeres-allamvizsga-es-diplomavedes-a-kjf-protokoll-szakokon/ 

PROTOKOLL ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKEMBERE

TANULJON, TAPASZTALJON TÖBBET, HATÉKONYABBAN, KEVESEBBÉRT!

Miért válassza ezt a képzést?

 • mert elkezdte a régi típusú protokoll szaktanácsadó képzést, nincs
  ugyan lezárt szemesztere, de a tanult tárgyak beszámításával
  (különbözeti vizsgával) inkább egy nemzetközi ismereteket adó kurzust
  kíván elvégezni;
 • mert a korábbi szaktanácsadó képzésben rendelkezik már 1 lezárt
  szemeszterrel és idő-, illetve költséghatékony módon akár csupán
  további 1 félév alatt egy sokkal komplexebb végzettséget kíván
  megszerezni
 • mert a protokoll és rendezvényszervezés mellett érdekli a nemzetközi
  kapcsolatok gyakorlati világa, de nem kíván egy 3 éves nemzetközi tanulmányok
  alapszakot elkezdeni
 • mert már rendelkezik nemzetközi tanulmányok BA vagy MA diplomával és
  tantárgy beszámítással, akár képzési idő és tandíj csökkenése mellett
  kíván korszerű diplomát szerezni
 • mert nem konzervismereteket kíván hallgatni; előadóink mind aktív
  szakemberek – ezért a tanórák is csak szombatonként (egész nap) lesznek;
 • mert a protokollt nemzetközi relációban kívánja megismerni;
 • mert csak nálunk tanulhat diplomáciai angol nyelvet és egyes szaktárgyakat
  angol nyelven
 • mert nem csupán az államigazgatásban, hanem a nemzetközi szervezetekben
  és az üzleti szférában alkalmazott protokollt és rendezvényszervezést
  is el kívánja sajátítani
 • mert itt valóban hallgató- és oktatóbarát képzésben részesül

ÚJ TANANYAG, ÁTFOGÓ, GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS

Jelentkezés 2018. szeptemberre: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/nemzetkozi-menedzsment/protokoll_es_nemzetkozi_kapcsolatok_szakembere

 • új képzés először nálunk;
 • 2 szemeszter, gyakorlatorientált képzés, szombati oktatási napok Budapesten

Miért válassza ezt a képzést?

 • mert sportprotokoll szakember képzés máshol nem elérhető;
 • mert érdekli a sportrendezvények világa;
 • mert hazai rendezésű világversenyek szervezésében kíván elhelyezkedni, de nem kíván egy 3 éves alapszakot elkezdeni;
 • mert érdekli az Olimpiák szervezési háttere;
 • mert ismerni kívánja a sportpolitika és sportdiplomácia világa;
 • mert gyakorlatorientált, jól szervezett, mégis intenzív képzést keres;
 • mert idő- és költséghatékony módon egy szakmai ismeretekre fókuszáló kurzust szeretne elvégezni.

A képzés célja
A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik a legfontosabb hazai és nemzetközi sportpolitikai, gazdasági, sportjogi ismereteik birtokában a klasszikus protokoll előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük, szakági sportszövetségük nemzetközi sportkapcsolatait mind az állami és a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek a sportszervezés világában.

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

 • Illem, etikett, protokoll alapismeretek
 • Konferencia és rendezvényszervezési alapismeretek
 • Tárgyalástechnika
 • Diplomáciatörténet, diplomáciai és állami protokoll
 • Hazai és nemzetközi sportszervezetek, a sportprotokoll alapjai
 • Hazai sportirányítás és sportjogi alapismeretek
 • Sportmarketing és –kommunikáció
 • Sportversenyek szervezése
 • Olimpiák szervezése, olimpiai protokoll
 • Sportpolitika és -diplomácia

Jelentkezés 2018. szeptemberre: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/nemzetkozi-menedzsment/sportprotokoll_es_nemzetkozi_sportrendezvenyek_szakembere

Bővebb információ: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/nemzetkozi-menedzsment/sportprotokoll_es_nemzetkozi_sportrendezvenyek_szakembere