Kihelyezett Self-branding és protokoll tréning

12 febr
Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ Kft.

Kihelyezett Self-branding és protokoll tréning

Átfogó és intenzív egész napos céges oktatás Budapesten
Időpont: 2018. február 8.
 
Januárban azt a megtisztelő felkérést kaptuk, hogy a nemzetközi kapcsolatokat is napi szinten ápoló kollégáknak egy napos protokoll felkészítést tartsunk. Az igény vonatkozott az általános, mindennapi viselkedéskultúra és etikett szabályok ismertetésére, az üzleti világ átfogó protokolljára, így a szóbeli és non-verbális kommunikációra ugyanúgy, mint a magyar és az angol nyelvű hivatalos levelezés formai és tartalmi követelményeire.
 
A képzés emellett kiterjedt a vendéglátási alapismeretekre, a tárgyalástechnikai fortélyokra egyaránt, de jutott elegendő idő a hitelesség fogalmának személyi és vállalati megvalósulási előfeltételeinek ismertetésére is. 
 
A megbízó kéréseinek megfelelően részletesen ismertettük az állami és diplomáciai élet alanyait, szabályzóit, rangsorolásait, rendezvényeit és szertartásait, végül, de nem utolsó sorban elemeztük a nemzetközi protokoll szabályait, az interkulturális kommunikáció területeit, az eltérő vallásokban megjelenő restrikciókat és társadalmi szokásokat, valamint egyes nemzetek sajátos kulturális beágyazottságbeli különbségeit.
 
A rendkívül informatív és intenzív képzés jó hangulatban telt, bízunk abban, hogy a kollégák is hasznosnak találták.
Köszönjük a megelőlegezett bizalmat, állunk továbbra is szíves rendelkezésükre.

Write a Reply or Comment