Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete

ÉRTÉK * KÖZÖSSÉG

A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete egy 2017 őszén életre hívott egyesület, mely hiánypótló szakmai grémiumként végzi tevékenységét; egyúttal bizalmi alapon nyugvó valós közösséget jelent.

Filozófiánk már az alapításkor megerősítést nyert azzal, hogy szervezetünk huszonnégy olyan alapító taggal büszkélkedhet, akik saját területüket méltón képviselve a szakmai értékek mellett magas szintű emberi kvalitásokkal bírnak, nevük garanciát jelent és erkölcsi, valamint etikai mintaként szolgálnak a fiatal generációk nyújtotta képzett utánpótlás számára.

AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE

Szakmai alapokon nyugvó valódi értékközösséget teremtve keretet biztosítsunk a protokoll területein működni kívánó vagy azt már gyakorló szakemberek személyes kompetenciafejlesztésének; megvalósítsuk a protokoll hivatás legmagasabb szintű átfogó képviseletét; továbbá gondoskodjunk e hivatás presztízsének folyamatosan magas szinten történő el- és megismertetéséről.

Jövőképünk egy nemzetközi tudásközpont létrehozása, amelyben kiemelt szerepe van a szakmai / emberi megbecsülésnek, az egymás tapasztalataiból nyerhető tudásmegosztásnak; a kölcsönös inspiráció révén megvalósuló újszerű megoldásoknak, és nem utolsó sorban a nemzetközi szintű szinergiákon keresztül a „best practise” tagjaink számára történő hozzáférésének.

NPRSZ - BRAND

Meggyőződésünk, hogy együtt, szakmai közösségként az elvárt minőségi megjelenés, a szofisztikált érintkezés és diplomatikus kommunikáció normarendszerét elegánsan összefoglaló „kellem-jellem-szellem” égisze alatt hozzájárulunk a protokoll hivatás elismert képviselőinek tudatos összefogásához, a nemzetközi szintű elvárásoknak is megfelelő szakmai utánpótlás biztosításához, emellett az általunk képviselt konzervatív értékek innovatív közvetítésével szignifikáns módon tudunk hozzájárulni a személyes és üzleti, hivatalos és diplomáciai kapcsolatok minőségi változásához.

Az egyesülethez való tartozás azonosulást jelent a fenti gondolatokkal, melyek – a mai szóhasználattal élve- „brand”-ként  egyet jelentenek a hitelességgel.

Tagjaink értéket képviselnek, értéket közvetítenek, együttesen egy valódi értékközösséget alkotnak.

ELIT TAGSÁG

A fenti közösen megfogalmazott emberi és professzionális elvárásoknak történő folyamatos megfelelés céljából egyesületünkhöz tagként vagy pártoló tagként kizárólag felkérés alapján lehet csatlakozni.

Teljes jogú tag protokoll szakértő és a protokoll interdiszciplináris területéhez kapcsolódó tevékenységet végző aktív szakember lehet, akit az egyesület elnöksége csatlakozásra felkér.

Pártoló tag lehet mindazon természetes személy, jogi személy, hivatal, intézmény, civil szervezet, akit az egyesület pártoló tagi részvételre felkér. Pártoló tagi minőségben vehet részt az egyesület programjain – szintén felkérés alapján – bármely felsőfokú tanulmányait végző hallgató.

ELNÖKSÉG

Az egyesület elnöksége demokratikus alapon nyugvó rendszerben, éves rotációs váltásban kíván működni. Az elnökség az egyesület négy elnökségi tagjából álló ügyvezető szervezet, nevezetesen az elnök és három alelnök alkotja.
Az elnöki ciklust követően a soron következő új elnök az alelnökök közül kerül ki, míg a leköszönő elnök alelnökként folytatja tovább a munkát.
Az egyesület emellett örökös tiszteletbeli elnököt választott megalakulásakor.
Az NPRSZ vezető tisztségviselői:
Az NPRSZ vezető tisztségviselői:
Elnök:
Alelnökök:
Örökös Tiszteletbeli Elnök:

MIT NYÚJTUNK?

 • Folyamatos képzések, tréningek a személyes és szakmai kompetenciák fejlesztése céljából
 • Nemzetközi tapasztalatcsere lehetősége
 • Hiteles forrás a protokoll szakma hazai és nemzetközi gyakorlatának közvetítésében
 • Szakmai hovatartozás, professzionális és bizalmi keretben
 • Professzionális szakemberek utánpótlásának elősegítése képzőintézményi háttérrel
 • Szakmai kiadványok, publikációk 

Éves tagdíj

 • Teljes jogú tagoknak: 5.000 Ft
 • Pártoló tagoknak: 10.000 Ft
 • Bankszámlaszám:  CIB BANK 10700392 – 70691616 – 51100005  (Közlemény: tagdíj, évszám, XY névre)

Kapcsolat

Letölthető dokumentumok

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP TÁMOGATÁSA - 2020

 •  Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma által meghirdetett, NEA-MA-20-O kódszámú pályázati kiírásra, mely a NEA-MA-20-O-M-0151 azonosítószámon nyilvántartásba vételre került.
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. mint Támogató a NEA/59/2020 iktatószámú döntése alapján 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint összegű támogatást nyújt a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület, mint Kedvezményezett részére Viselkedés-cool-túra mindenkinek támogatási cél megvalósításához a támogató okiratban és „A Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott valamint a civil és nonprofit szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek”-ben meghatározottak szerint.  
 •  A támogatás forrása a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzata. A támogatott tevékenység kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 84031.
 • A támogatói okirat VI. Nyilvánosság c. pontja értelmében a Kedvezményezettnek nyilvánossá kell tenni, hogy tevékenységét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
 • A kötelezettség kiterjed esemény megvalósítása esetén a hivatalos iratokban történő feltüntetésre, illetve a honlapon is, mely kötelezettségünknek ezúton teszünk eleget.
Az NPRSZ működését és tevékenységét támogató szervezetek: 
Nemzeti Együttműködési Alap, a fejezetet irányító Miniszterelnökség, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., mint Támogató.

Szervezeti adatok

 • Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016760
 • Megnevezés: Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület
 • Rövidített név: Rövidített név nincs bejegyezve
 • Idegen nyelvű elnevezés: Organisation of International Protocol Professionals
 • Székhely ország: Magyarország
 • Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 182.
 • Szervezet típusa: Egyesület
 • Állapot: Nyilvántartásba vett
 • Egyesület formája: egyesület
 • Cél szerinti besorolása: oktatási tevékenység
 • Cél szerinti leírás: A protokoll szakmai presztízsének helyreállítása. Protokoll munkakörben tevékenykedő, leendő és gyakorló szakemberek közép- és felsőfokú képzése, tudásuk folyamatos bővítése, valamint nemzetközi szakmai szervezetekkel történő együttműködés és tapasztalatcsere révén nemzetközi szintű tudásközpont kialakítása.
 • Adószám: 18978638-1-41
 • Közösségi adószám: HU18978638
 • Közösségi adószám státusza: Bejegyzett
 • Statisztikai számjel: 18978638-8559-529-01 
 • Statisztikai számjel státusza: Bejegyzett
 • Bankszámlaszám:  10700392 – 70691616 – 51100005

ELNÖKI ÉVÉRTÉKELŐ 2018

Az NPRSZ 2018. december 13-án, kiváló hangulatban megtartott évzáró állófogadásán Hossó Nikoletta elnök asszony formálisan is lezárta a szervezet első, rendkívül sikeres és szakmai tartalomban gazdag évét; az ott elhangzott beszámoló – a transzparencia, valamint a szervezetre jellemző tiszta kommunikáció jegyében itt közzétéve – a következő, kézzel fogható eredményeket foglalja magában:

 

 • 2018 tavasza: hivatalos NAV bejegyzést követően a formai-, jogi- és pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően a felkérésen alapuló tagfelvétel és  nemzetközi imázskommunikáció jegyében: logo, roll-up, levelezőrendszer véglegesítése, weboldalas és közösségi felületeken történő megjelenés és folyamatos tartalom-generálás. Zárt körű szakmai programokon történő részvétel meghíváshoz és szigorú regisztrációhoz kötött, fényképes megjelenés kizárólag utólagos formában.
 • Kizárólagos szakmai együttműködési megállapodások ratifikálása és tartalmi megvalósítása a következő szervezetekkel: Szabadúszó Fordítók és Tolmácsok Egyesülete, IMA Hungary, Európa-Klub, Makadám Mérnök Klub,  Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.
 • Oktatás, illetve előadások megtartása tagjaink által a következő oktatási intézményekben: Bajza József Gimnázium, Budapesti Corvinus Egyetem,  Debreceni Egyetem, Eszterházi Károly Egyetem, Kodolányi János Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szent István Egyetem, Testnevelési Egyetem.
 • Tagság:  a 24 alapító taggal alapított szervezet az elmúlt negyedévben megháromszorozta tagságát, jelenleg 73 felvett aktív természetes és jogi személyiséggel rendelkező taggal rendelkezik a szervezet. Következő exkluzív tagfelvételi lehetőség: 2019 február.
 • Projektcsoportok működtetése: elnöki felkérésre a jelzett protokoll alterületek szakmai megoldására fókuszáló csoportok alakultak a szervezeten belül, melyek 2019 folyamán egy-egy szakmai nap keretében tárják fel az adott kérdéskörben, ajánlások formájában adott válaszaikat.
 • I. Diplomáciai és protokoll c. meghívásos szakmai verseny társ-szervezése és megvalósítása: a SZIE- GTK, mint együttműködő oktatási intézmény társ-szervezésében lezajlott az első, nagy sikerű verseny, mely hazánkban egyedülálló módon teremtett lehetőséget a hallgatók számára, hogy transzparens módon, izgalmas, valóban életszerű feladatok megoldásával mérjék össze tudásukat a diplomácia, a nemzetközi tanulmányok, bi- és multilaterális kapcsolatok, a rendezvényszervezés, valamint az állami-, diplomáciai, katonai, vallás- és sportprotokoll  területein, nagyon szigorú időkorlátok keretében, azonnali, prompt válaszokkal és helyzetgyakorlatokkal.
 • Nemzetközi szakmai jelenlét: a bécsi együttműködésen túl hazánkat az idén rendezett legjelentősebb szakmai rendezvényén, az OICP (Organización Internacional de Protocolo y Ceremonial – Nemzetközi Protokoll és Ceremónia Szövetség) szervezete által rendezett XVII. Nemzetközi Protokoll Kongresszuson Santo Domingo városában, a Dominikai Köztársaságban Hossó Nikoletta elnök asszony képviselte, mint hivatalos OICP-tag és tartott 30 perces angol nyelvű szakmai prezentációt.
 • Exkluzív médiamegjelenések: szervezetünk kizárólag releváns diplomáciai és szakmai médiafelületeken jelenik.  A Diplomata Magazin rendszeresen tudósít a megrendezett szakmai napokról, online itt olvashatók:
 • Rádióbeszélgetés a Karc FM Spájz c. műsorában 2018. december 27-én a szervezetről, hivatásról, protokoll versenyről:

ELNÖKI ÉVÉRTÉKELŐ 2019

Az NPRSZ 2019. december 13-án, kiváló hangulatban megtartott évzáró fogadásán Horváth Attila ügyvezető elnök formálisan is lezárta a szervezet második sikeres és szakmai tartalomban gazdag évét; az ott elhangzott beszámoló – a transzparencia, valamint a szervezetre jellemző tiszta kommunikáció jegyében itt közzétéve – a következő eredményeket foglalja magában:

1.    Szakmai napok

 Január – Diplomáciai protokollelőadó: dr. Martonyi János volt külügyminiszter

Február – Biztonsági protokollelőadók: Dr. Sabjanics István dandártábornok (BM), Pomozi Sándor ezredes (ORFK KR), KisTamás  (Valton Sec. Kft.)

Március – Protokolltolmácsolás, a Szabadúszó Fordítók és Tolmácsok Egyesülete és Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete közös rendezvénye. A kerekasztal beszélgetés résztvevői: Vadász Linda, Hossó Nikoletta, Simon Adrienn, Lawani B. Alex.

Április – A Szent Korona és története, előadó: Ádám Barnabás koronaőr ezredes

Május – Városdiplomácia és protokoll, előadó: Horváth Richárd Hatvan város polgármestere

Szeptember – Katonadiplomácia és protokollelőadó: dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter

Október – Öttusa világbajnokság Magyarországon és II. Albert monacói herceg látogatása a sportrendezvényenelőadó: Hossó Nikoletta alapító elnök

November – Diplomácia és protokoll tapasztalatok a Közel-Keleten, előadó: Bokor Balázs nagykövet

2.    Félév- és évzáró rendezvények (június és december)

Europa Congress Center

Etyeki Eszterházy Kúria

3.    Szakmai együttműködés, kapcsolatok, szerződések, pályázat

–       együttműködési megállapodás Hatvan Város Önkormányzatával

–       NEA pályázati csomag összeállítása

–       tagság folyamatos bővülése természetes és jogi személyek csatlakozásával

–       2019. év végén taglétszám: 95; a jogi személyként felvett pártoló tagok ugyanakkor két főt delegálhatnak a rendezvényekre, így a tényleges tagság meghaladja a száz főt.

4.    Oktatás, előadások megtartása, szakmai továbbképzések, mentori program

Folytattuk országos oktatói tevékenységünket négy egyetemen: Budapesti Corvinus Egyetem, Gödöllői Szent István Egyetem, Kodolányi János Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Testnevelési Egyetem), valamint a hozzánk forduló állami hivataloknál, intézményeknél és üzleti szereplők körében.

5.    Projektcsoportok működtetése

Elnöki felkérésre 2018-ban a Szervezeten belül a különböző protokoll területeken lévő anomáliák, ellentmondások tényfeltárására munkacsoportok alakultak. Ezeknek a munkacsoportoknak a feladata a tényfeltárás mellett az, hogy a protokoll egyes területein tapasztalt és a szakmai munkát zavaró, vagy azt a bizonytalanság irányába terelő hiányosságokra felhívják a figyelmet, azok megszüntetésére ajánlásokat fogalmazzanak meg.

A munkacsoportok által feltárt hiányosságok bemutatására és az azokra megfogalmazott javaslatok ismertetésére a 2020-ban kijelölt szakmai napon kerül majd sor.    

6.    „Diplomácia és protokoll” c. kiállítás előkészítése

A kiállítást több mint 200 négyzetméteren a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban nyitottuk meg.

Az előkészítés során személyes találkozókra, megbeszélésekre és egyeztetésekre került sor több minisztériummal és hivatallal (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata és Főpolgármesteri Hivatal).

A bevont szervezetek, intézmények financiális, tárgyi és erkölcsi – szakmai támogatásokkal, kiállításra szánt tárgyak kölcsönadásával jelentős mértékben hozzájárultak az első magyarországi protokoll kiállítás sikeres megvalósulásához.

A kiállítás hivatalos megnyitása: 2020. január 22. (Magyar Kultúra Napja).

A nagy érdeklődésre való tekintettel a hosszú távra tervezett tárlat a 2020. december 31-e után„országjárásra indul”. A vándorkiállítás első vidéki helyszín a hatvani Hatvany Lajos Múzeum.

7.    Nemzetközi szakmai jelenlét

Az OICP tagjaként szervezetünk folyamatos kapcsolatot tart a nemzetközi szervezettel; rendezvényein rendszeresen részt veszünk 2017 óta az NPRSZ képviseletében – a 2019. évi Kongresszus elmaradt, azt 2020. évre – illetőleg a pandémia okán 2021. júniusára halasztották.

8.    Exkluzív médiamegjelenések

Az NPRSZ 2019-ben is megjelent a Diplomata Magazinban – nyár végén egy összefoglaló cikk, majd ősszel az októberi számban is helyet kapott szervezetünk szakmai napjairól szóló tartalom.

Emellett a honvedelem.hu, a magyarhonvedseg.hu és a hatvantv digitális felületein, valamint a budapest.hu és a jogaszvilag.hu oldalakon is megjelentek szervezetünk kiemelt tevékenységei.

Az MTI OS oldalon rendszeresen megjelennek az NPRSZ hivatalos közleményei.

STRATÉGIAI PARTNEREINK, EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK, TÁMOGATÓ INTÉZMÉNYEK

SZAKMAI PARTNEREINK


SZAKMAI NAP – 2020. február 20.
Protokoll a digitális térben

Pénzügyminisztérium, Pénztárterem

Fotó: Cseh Péter

SZAKMAI NAP – 2020. január 22.
Protokoll és diplomácia c. időszaki kiállítás megnyitója

a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közös rendezésében

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária, Nagy Péter Géza

NPRSZ évzáró állófogadás – 2019. december 13.

Esterházy Etyeki Kúria

Fotó: Cseh Péter

SZAKMAI NAP – 2019. november  21.
Közel-keleti diplomáciai tapasztalatok

Bokor Balázs nagykövet, alapító alelnök előadása

Fotó: Cseh Péter

SZAKMAI NAP – 2019. október  16.
II. Albert monacói herceg látogatása az öttusa világbajnokságon

Hossó Nikoletta alapító elnök előadása

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

Szakmai nap – 2019. szeptember 26.
KATONADIPLOMÁCIA ÉS PROTOKOLL

dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter előadása

Fotó: Cseh Péter


 

Félévzáró az Europa Congress Centerben – 2019. június 13.

Fotó: Róth Tamás

Szakmai nap – 2019. május 23.
POLITIKA ÉS PROTOKOLL VÁROSVEZETŐI SZEMMEL

Horváth Richárd Hatvan város polgármesterének előadása

Fotó: Cseh Péter

Szakmai nap – 2019. április 25.
A SZENT KORONA ŐRZÉSE ÉS TÖRTÉNETE

Ádám Barnabás koronaőr ezredes előadása

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Szakmai nap – 2019. március 20.
PROTOKOLLTOLMÁCSOLÁS

Kerekasztal-beszélgetés a Szabadúszó Fordítók- Tolmácsok Egyesülete közös szervezésében Simon Adrienn tolmács, Vadász Linda (SZOFT), Hossó Nikoletta (NPRSZ) és Lawani Alex (Interlex) részvételével

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Szakmai nap – 2019. február 21.
BIZTONSÁG ÉS PROTOKOLL

Kerekasztal-beszélgetés Pomozi Sándor (KEŐ), dr. Sabjanics István (BM) és Kis Tamás (Valton) részvételével

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Szakmai nap – 2019. január 17.
DIPLOMÁCIA ÉS PROTOKOLL

Dr. Martonyi János volt külügyminiszter előadása

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

NPRSZ évzáró állófogadás 2018. december 13.

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Szakmai nap – 2018. november 22.

dr. Lovassy Tamás volt miniszterelnöki tanácsadó előadása

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Szakmai nap – 2018. október 25.

Bóta Zsolt bécsi követ (első beosztott) előadása

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Szakmai nap – 2018. szeptember 12.

dr. Suha György KKM miniszteri biztos előadása

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Félévzáró állófogadás – 2018. június 21. Makadám Mérnök Klub

Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok

Szakmai napok – 2018. január – május

NPRSZ Alapítás – Danubius Hotel Astoria, 2017. november