PROTOKOLL KÖNYVEK

Politika és protokollHossó Nikoletta: „Protokoll a diplomácia és nemzetközi kapcsolatok hátterében“Hossó Nikoletta – Elbert Gábor: Sport, Protokoll, SportprotokollNikoletta Hossó: Secrets of the first papal visit to Hungary – Protocol and Poltics behind the (iron-) curtain

PROTOKOLLTOLMÁCSOLÁS

a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok világában
Útmutató – nem csak tolmácsoknak

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ajánlásával

Kiknek ajánljuk?

A könyv eredetileg a leendő és már gyakorló  szakemberek számára készült, mint hiánypótló útmutató, azonban ajánljuk mindazok szíves figyelmébe, akik a 21. századi változások adaptív követésésének igényével a diplomácia, a protokoll, a rendezvényszervezés és a nemzetközi kapcsolatok területén tevékenykednek.

Napjaink viselkedéskultúrája, rendezvényszervezés,  állami – diplomáciai protokoll, tárgyalások, vendéglátás, biztonság, tolmácsolási fajták, a tolmács-megbízó relációja, online konferenciák, digitális diplomácia, maszk-diplomácia, egészségügyi protokoll, hashtagdiplomácia, zooplomacy, a szakmai hitelesség offline/online térben – olyan kvintesszenciális ismeretek, amelyeket a jelen kor tolmács- és protokollszakembereinek tudni illik.

Nyelvi / szakmai lektorok:

 • Prof. dr. Nanovfszky György, nagykövet, tolmács, NPRSZ alapító tag
 • dr. Beták Patrícia, társelnök, Szabadúszó Fordítók, Tolmácsok Egyesülete, tolmács
 • Vadász Linda, EU-tolmács, Szabadúszó Fordítók, Tolmácsok Egyesülete
 • Lawani Alex, NPRSZ elnökségi tanácsadó, tolmács, az Interlex Communications ügyvezetője

ISBN szám: 978-615-00-9106-8

Technikai adatok:

224 oldal színes, 150g / oldal matt műnyomással, puha kötésű matt műnyomó színes, 350g borítóval

Könyvbemutató honvédelmi miniszterrel:
https://europrotokoll.hu/konyvbemutato-a-honvedelmi-miniszterrel/

Képek a könyvről:
https://europrotokoll.hu/megjelent-protokoll-tolmacsolas-a-diplomacia-es-a-nemzetkozi-kapcsolatok-vilagaban/

Tolmács-bemutató:
https://europrotokoll.hu/protokolltolmacsolas-konyvbemutato-tolmacsokkal/

Olvasói visszajelzések:
https://europrotokoll.hu/olvasoink-irtakprotokolltolmacsolas/

Tolmácshallgatói beszámolók:
https://europrotokoll.hu/tolmacshallgatoi-beszamolok-a-konyvbemutatorol/

Rendelés:
e-mail címen a számlázási adatok megadásával: név, cím, adószám
Ár:
5990 Ft
 
Fizetés:
érintésmentesen, banki utalással:
Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ Kft.
Közlemény: név
CIB Bank, 10700763-69558915-51100005
Személyes átvételi időpont és helyszín:
már az utalás napján, minden hétköznap 8.30 – 16.00 óra között a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ügyeleti recepcióján név alapján
(1036 Bp. Korona tér 1.)
Postázás:
Belföldre elsőbbségivel ajánlott küldeményként feladva kb. 1800 Ft postaköltséggel kérhető, a feladás tényét fotóval rögzítve e-mailben megküldjük; a számlát csak ezt követően állítjuk ki. Ez esetben az utalás a feladást követően történik.

Hossó Nikoletta: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK GLOSSZÁRIUM

Hossó Nikoletta:

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK GLOSSZÁRIUM

diplomáciai, gazdasági, jogi, politikai és protokollkifejezések angol-magyar / magyar-angol kézikönyve

L’Harmattan Kiadó, 2017

Hiánypótló kézikönyvet tart kezében az Olvasó, hiszen tizenöt év telt el legutóbbi, a politika és a diplomácia területéhez kapcsolódó glosszárium megjelenése óta. A nemzetközi kapcsolatok háttere és gyakorlata nagy­mértékben változott, az infokommunikáció fejlődésével az egész világ – és ezzel együtt a nemzetközi kapcsolatok rendszere – digitalizálódott, fel­gyorsult és célorientáltabbá vált.

Rendelés:
e-mail címen a számlázási adatok megadásával: név, cím, adószám
Ár:
 2990 Ft
 
Fizetés:
érintésmentesen, banki utalással:
Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ Kft.
Közlemény: név
CIB Bank, 10700763-69558915-51100005

13 000 szó és kifejezés angol-magyar és magyar-angol fordításban

 • Magyarország intézményeinek és hivatalos szerveinek megnevezése angol és magyar nyelven
 • Teljes állami protokoll-lista angol és magyar nyelven
 • A multilaterális kapcsolatok glosszáriuma
 • A diplomáciai rangsorolás tételes jegyzéke angol és magyar nyelven
 • A diplomáciai levelezés hivatalos formái, sablonjai és műfajai angol és magyar nyelven
 • Meghívók és hivatalos megszólítások angol és magyar nyelven
 • Az üzleti etikett alapszabályai és formái angol és magyar nyelven
 • Magyarország elnevezése az ENSZ tagállamainak hivatalos nyelvein.

 


Hossó Nikoletta:

POLITIKA ÉS PROTOKOLL

Az első magyarországi pápalátogatás kulisszatitkai 25 év távlatából

CEPoliti Kiadó, 2017

A szerző egy köz- és diplomáciatörténelmi szempontból is jelentős, a modernkori magyar egyháztörténet számára viszont legjelentősebb eseménysorozatot állított vizsgálódása középpontjába.Szent II. János Pál pápa első magyarországi apostoli látogatása több szempontból is megkerülhetetlen eseménye lett a függetlenségét és szabadságát ünneplő fiatal magyar demokráciának. A szerző az esemény súlyához méltó módon igyekszik a lehető legtöbb szempont és forrás alapján vizsgálni a témakört. A munka ennek megfelelően rendkívül sokoldalú, az mind a politikatörténet, mind a diplomácia, mind az egyházpolitika, majd különösen a protokoll és etikett viszonyrendszereibe is betekintést enged.
A kötet első fele a legfontosabb diplomáciai és egyházpolitikai eseményeket mutatja be a modernkori magyar történelemben, majd felvázolja a pápalátogatáshoz vezető történelmi utat 1945 és 1991 között.
A kötet második része tartalmazza az olvasók számára a pápalátogatás részletes elemzését; ennek során Hossó Nikoletta nemcsak nyomtatásban megjelent publikációkra támaszkodott, hanemszéleskörű feltáró munkát végzett a magyar külügyminisztérium archív dokumentumainak,illetve az MTI különböző beszámolói és hírforrásainak körében. A könyv eme második része kvázi egyházi protokoll-tankönyvként is értelmezhető.
Ennek során az utazásszervezés, a szállásbiztosítás, az alapvető biztonság, vagy akár a fotózás, a kíséret, illetve étkezések kérdései is terítékre kerülnek. Majd a konkrét magyar példa bemutatásávaltárja elénk a szerző II. János Pál állami fogadásának hátterét, a közlekedési és egészségügyi feltételek megteremtését, a helyszínek biztosítását és felkészítését.

Bővebben:

https://www.facebook.com/protokolldiplomacia/

A könyv ajánlása:
Dobos Marianne: „Ha akar, akkor jöjjön.” http://mkdsz.hu/content/view/36418/210/
2016.december 24.

Rendelés:
e-mail címen a számlázási adatok megadásával: név, cím, adószám
Ár:
 2990 Ft
 
Fizetés:
érintésmentesen, banki utalással:
Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ Kft.
Közlemény: név
CIB Bank, 10700763-69558915-51100005

Hossó Nikoletta: „Protokoll a diplomácia és nemzetközi kapcsolatok hátterében“Hossó Nikoletta:

Protokoll a diplomácia és nemzetközi kapcsolatok hátterében

Állami-, diplomácia, katonai-, sport- és vallásprotokoll kézikönyv

L’Harmattan Kiadó, 2017

A 2015-ben megjelent könyv valóban egy sok éves szakmai hiányt hivatott betölteni, ugyanis a korábban rendelkezésre álló protokoll jegyzetek megjelenésük óta tartalmilag nem frissültek, holott az elmúlt több mint 10 évben számtalan változás volt tapasztalható mind a hazai közigazgatásban, mind a nemzetközi kapcsolatok terén, amely változások mind szervesen hatnak a protokoll gyakorlati alkalmazására.

Másrészről e könyv a maga nemében egyedülálló, hiszen azon túl, hogy nyomon követi a magyar állami-, diplomáciai, sport és katonai szférában bekövetkezett jogi- és szakmai változásokat, emellett a protokoll minden szakterülete egyetlen könnyen kezelhető könyvben részletesen bemutatásra kerül – amelyben szintén úttörő módon a vallásprotokoll kiemelt hangsúlyt kapott.

Mindezeken túl a könyv melléklete számos angol- és magyar nyelvű mintát és gyakorlati útmutatót tartalmaz. A behatárolt nyomdai terjedelem (472 o.) következtében aki további kapcsolódó részletre is kíváncsi, az tovább bővítheti ismereteit a több, mint 900(!) feltüntetett hivatkozás segítségével, hiszen a könyv páratlanul gazdag hazai és nemzetközi forrásbázisból merítkezik, ezáltal is olyan szakmai tartalmakat tár az Olvasók elé, amelyek korábban magyar nyelven nem voltak elérhetők.

Bővebben:

https://www.facebook.com/protokolldiplomacia/

Rendelés:
átmeneti készlethiány miatt nem rendelhető
e-mail címen a számlázási adatok megadásával: név, cím, adószám
Ár:
 4990 Ft
 
Fizetés:
érintésmentesen, banki utalással:
Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ Kft.
Közlemény: név
CIB Bank, 10700763-69558915-51100005

Hossó Nikoletta – Elbert Gábor: Sport, Protokoll, SportprotokollHossó Nikoletta – Elbert Gábor:

Sport, Protokoll, Sportprotokoll

Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, egyetemi jegyzet

A nemzetközi sport, benne a labdarúgó Világ- és Európa bajnokságok, de mindenekelőtt az olimpiai mozgalom, valamint az immár kétévenként sorra kerülő olimpiai nyári-, illetve téli játékok, a huszonegyedik század szakadatlan lendülettel zajló kommunikációs forradalma folyamatának segédletével – televízió, internet, okosabbnál okosabb telefonok – a szórakoztató ipar glóbuszunkat egészében átható óriási vállalkozásává váltak.

A sport értelmezése, nemes értékei, jelenségei általánosságban árnyaltabbakká, bonyolultabbá és fontosabbá váltak, jelentőségük minden korábbinál meghatározóbb lett, s mindezek következtében a sportkultúra kezelése, ápolása megkülönböztetett szakértelmet és felkészültséget kíván meg mindazoktól, akik szerepet vállalnak bármelyik térségének, ágazatának fejlesztésében. S az ismeretek bővítése, az összefüggések megértése, az események figyelése és értékelése az előzőeknél sokkal szélesebb körű tájékozottságot igényel azoktól a sportkedvelő millióktól úgyszintén, akik „csak” követik, szemlélik, élvezik az események forgatagát.

A jelenleg hiánypótló mű a teljességre törekvés igényével egy átfogó, összefüggő, roppant gazdag tartalmú ismeretanyagot foglal össze egyetlen, könnyen kezelhető kötet formájában.

A tanulmány mindazokat célozza, akik a sport szervezésével, fejlesztésével, eseményei rendezésével, vagy akár marketingjével, üzleti vonatkozásaival bármilyen szinten foglalkoznak, tetszés szerint felfogható oktató anyagnak, tankönyvnek, vagy éppenséggel szakszerűen népszerűsítő ismeretterjesztő kiadványként. Külön érdeme, hogy visszatekint időben a gyökerekig, példának okáért az ókori olimpiai eredetéig, majd kronológiai sorrendben követi az ötkarikás mozgalom kibontakozását a tizenkilencedik század második felétől a huszadikon át egészen a huszonegyedik század mai napjaiig.

A tartalomjegyzék világosan illusztrálja a fentieket – ám amit külön is nyomatékosítani érdemes, az a függelék szinte önálló életre képes, gazdag szemelvény tartalma.

Bővebben:

https://www.facebook.com/sportprotokoll/


Angol nyelven

Nikoletta Hossó: Secrets of the first papal visit to Hungary – Protocol and Poltics behind the (iron-) curtainHossó Nikoletta:

Secrets of the first papal visit to Hungary

Protocol and Poltics behind the (iron-) curtain

Lambert Academic Publishing, Germany, 2012.

Although several books on papal travels have been published we still know little about the real background of papal visits, the multi-year preparations behind the scenes and the actual organizational tasks of the event. The aim of my research is to present the series of relevant political and ecclesiastical policy events in Hungary and the historical path between the break-up and re-establishment of diplomatic relations with the Vatican. The domestic and foreign policy matters of an interesting period between 1945 and 1991, the overcoming of obstacles standing in the way of changes altogether led to John Paul II’s first visit to Hungary. In the second part I have explored the complex process involving national and international cooperation. The comprehensive analysis complemented with authentic photography sheds light on the intricacy of the organization of this visit therefore it should be especially useful for University students and professionals in Diplomacy/Protocol fields alike and those interested in Hungary’s former communist-socialist political system and the change of regime. To our knowledge no analysis on this particular event in such detail has been performed thus far.

Bővebben:
https://www.facebook.com/Secretsofpapalvisit/
http://www.amazon.com/Secrets-first-papal-visit-Hungary/dp/3659165271